top of page

Waarom geld een (te) grote rol speelt

Geld speelt een enorm grote rol in ieders leven. We maken ons grote zorgen over de energierekening en de steeds duurder wordende boodschappen. Heel recent kwam het onderzoek naar buiten dat zes op de tien huishoudens moeilijk of niet meer rond kan komen. Als je bekijkt hoe rijk wij als land zijn en wat een innovaties er de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, vragen wij ons af waarom het niet te voorkomen is dat zoveel huishoudens in de problemen zitten en het traditionele werken blijkbaar nog steeds leidend is voor hoe het leven momenteel werkt. Kan dat niet anders?


De loonkloof wordt steeds groter

We kunnen wel concluderen dat het systeem echt niet meer aansluit bij onze huidige samenleving, dat blijkt wel uit alle crisissen die elkaar in rap tempo opvolgen. De manier waarop ons huidige financiële stelsel is ingericht en wordt gebruikt blijkt niet meer te werken. Dit is ooit ingericht op de werkelijkheid van jaren geleden, maar de tijden zijn veranderd en het werkt nu eerder tegen ons. De kloof tussen arm en rijk wordt helaas steeds groter in plaats van dat er meer welvaart is voor iedereen. Bedrijfswinsten vloeien vooral terug in de zakken van aandeelhouders die met geld steeds meer geld maken en het wordt niet geïnvesteerd in innovaties waar we als samenleving baat bij hebben en ook de lonen stijgen niet evenredig mee. Als de uitkomsten van het huidige systeem onze samenleving ondermijnt, is het dan niet de taak van de overheid om het geldstelsel zo in te richten dat het wel toekomstbestendig is?


Trend: Quiet Quitting

De vuistregel, als je maar hard genoeg ervoor werkt, bezit je voldoende geld om een prettig leven te leiden, klopt dus niet meer. En dan maken we nog niet eens onderscheid tussen alle verschillende soorten mensen in de samenleving die soms flink wat meer wind tegen hebben dan een ander om überhaupt allereerst nog op datzelfde beginpunt te komen. Ook zien we een trend die al eventjes gaande is: Quiet Quitting, waarbij je je strikt aan je uren houdt. Toen wij in eerste instantie van deze term hoorden hadden we er een flinke mening over. "Waar is het eigenaarschap en de bezieling gebleven?", "Wat erg als je zo in je werk staat". Om vervolgens toch ook de voordelen ervan in te zien en te snappen waar de trend vandaan komt. Je kunt je afvragen of dit egoïstisch is, of dat het vooral gaat over een gezond zelfbehoud, duidelijke afspraken maken en het bewaken van een goede werk-privé balans.


Waardering van essentiële beroepen of status

Tijdens de corona crisis werd er een scheiding gemaakt tussen essentiële en niet-essentiële beroepen. De definitie is misschien niet eenduidig, maar als een CEO van een of ander beursgenoteerd bedrijf of een blockchain investeerder zo gemakkelijk meer geld kan maken waar we als samenleving niets van terugzien, terwijl een leerkracht, dokter of politieagent ervoor zorgt dat wij kunnen leren, gezond en veilig zijn, dan klopt er volgens ons iets niet.


Aandacht kost geen geld

Wij vragen ons daarom af, is het wel slim om die krapte op de arbeidsmarkt maar wanhopig te blijven vullen? Kunnen we dit niet op een andere manier opvangen? Hoe kunnen we dit systeem samen aanpassen en hoe handhaaf je jezelf in de tussentijd en schep je een nieuwe realiteit voor jezelf en je dierbaren? Hoeveel zouden we aan zorgkosten kunnen besparen door meer zorg voor elkaar én voor jezelf te hebben? De druk gaat van de ketel. Leven we dan niet gelukkiger en gezonder? Kost tijd ons geld? Is dat echt zo of is het maar een mythe waar we collectief in blijven geloven?


We dagen alle impactmakers, podiumgevers en beleidsmakers van het systeem uit om hierover na te denken en de vragenlijst voor ons onderzoek in te vullen! Doe mee | 10 to 2 project14 weergaven0 opmerkingen

Commenti


bottom of page